Voorwaarden


 Deelname aan de lessen, cursussen en workshops is geheel op eigen risico. Mensen met zware psychische of psychiatrische klachten (zoals psychose, ernstige depressie of zware onverwerkte trauma’s) of een verleden met dergelijke klachten, dienen dit vooraf te melden aan deelname. Ook lichamelijke klachten die hinder of letsel kunnen opleveren, moeten gemeld worden voorafgaand aan de les of workshop. De docent behoudt het recht de cursist te weigeren. 


– Het aanmelden voor een proefles dient vooraf te gebeuren. Dat kan middels het contactformulier, telefonisch of via e-mail. Pas na bevestiging van

de docent kan de deelname plaatsvinden. 


Deelname aan de lessen gebeurt op een vast moment. Wil je een keer wisselen, dan kan dat in overleg en na bevestiging door docent. 


– Deelname moet voor allen in een veilige omgeving gebeuren. Veroorzaakt gedrag van een deelnemer een onveilige sfeer of situatie, dan zal  toegang tot deelname worden ontzegd voor de duur van de strippenkaart of workshop. Toekomstige deelname aan activiteiten van Opgeruimd zal dan ook niet meer mogelijk zijn. Het cursusgeld kan niet worden teruggevraagd. 


– Betaling gebeurt vooraf. Als dit niet op orde is, dan geen deelname aan de les, cursus of workshop. Bij de workshop dient de betaling plaats te vinden bij inschrijving. De mogelijkheden tot betalen bespreken we bij aanmelden. Je krijgt dan de benodigde gegegevens.


– De maandkaart is 4 weken en voor 4 lessen geldig, de kwartaalkaart 12 weken en voor 10 lessen geldig, de halfjaarskaart 24 weken en 20 lessen geldig en de jaarkaart is 48 weken en voor 40 lessen geldig. Dit mag ook op een andere lestijd, mits er plek is. Dit moet vooraf worden gevraagd door de cursist en worden bevestigd door de docent. Als de lessen van de leskaart gebruikt zijn, kan er een nieuwe leskaart worden gekocht. De leskaarten werken als een strippenkaart.


– In de schoolvakanties zijn geen lessen. De geldigheid van de kaarten wordt dan verlengd met de duur van de vakantie. Dit geldt ook voor andere lessen die niet kunnen doorgaan. Deze zijn door de docent vooraf bekend gemaakt.


– Er bestaat geen recht op terugbetaling van niet gevolgde lessen of workshops. Ook klachten over de les of workshop zijn geen reden tot terugbetaling. 


– Het afzeggen van een les kan via e-mail, telefoon, het sturen van een sms/ whatsapp (niet in de groepsapp, maar persoonlijk) of een bericht sturen via het contactformulier. Graag 24 uur van tevoren i.v.m. het vrijkomen van ruimte voor een andere cursist. 


– Het afzeggen van een workshop via e-mail of contactformulier moet een week van tevoren. De ruimte die ontstaat, kan dan ingevuld worden door een andere cursist. Als een nieuwe cursist de plek inneemt, kan het betaalde bedrag worden terugbetaald door docent. Indien er geen nieuwe cursist is om deel te nemen, dan is er geen terugbetaling. 


– Bij afwezigheid van de docent, wordt indien mogelijk een gastdocent ingezet. In dit geval wordt de duur van de strippenkaart niet verlengd. 


– Bij uitval van een les door toedoen van de docent of afwezigheid van de cursist die tijdig (minimaal een maand vooraf) is aangegeven, wordt de geldigheid van de kwartaal-, de halfjaars- en de jaarskaartkaart verlengd tot uiterlijk 3 weken. De maandkaart kan uiterlijk met een week verlengd worden.